RAHMAH, F. T.; SAPUTRA, D. E. Teknologi Augmented Reality Dalam Pengenalan Bentuk Molekul. Prosiding - Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung, p. 318-325, 18 Jan. 2018.