HUMAINI, I.; WULANDARI, L.; IKASARI, D.; YUSNITASARI, T. Penerapan Algoritma TF-IDF Vector Space Model (VSM) Pada Information Retrieval Terjemahan Al Quran Surat 1 Samai Dengan Surat 16 Berdasarkan Kesamaan Makna. Prosiding - Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung, p. 525-534, 20 Mar. 2020.