Rahmah, F. T., & Saputra, D. E. (2018). Teknologi Augmented Reality Dalam Pengenalan Bentuk Molekul. Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 318–325. Retrieved from https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/article/view/senter2017p36