Gani, M. N., & Rosmauly, P. (2020). Penentu Koordinat Objek Bola Memantul Pada Bidang Kayu Dengan Teknik Pengolahan Suara Dan Sinyal. Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 535–541. Retrieved from https://senter.ee.uinsgd.ac.id/repositori/index.php/prosiding/article/view/senter2019p58